начало | за нас | карта на сайта english   

 Подобряване на условията на живот на ромите в България, чрез инфраструктурни проекти

Making the Most of EU Funds for the Roma

Консорциум: Фондация Микрофонд София в партньорство с Клуб „Отворено общество” Русе и Фондация „Регионален център за икономическо развитие” Сливен стартира нов проект, финансиран от Институт „Отворено общество” Будапеща. Институт „Отворено общество”, като партньор в Декадата на ромското включване и лидер при мобилизиране и изграждане капацитета на ромските общности, стартира през 2007 г. нова инициатива „Да направим повече за ромите чрез европейските фондове”.

Основната цел на настоящия проект е да допринесе за интеграцията на ромите в България чрез използване на европейските структурни фондове като предостави професионална помощ на общини и ромски НПО за развитието на инфраструктурни проекти, които да подобрят жилищните условия на ромското население. Консорциумът ще покани около 20 общини, които ще предложат проектни идеи за инфраструктурни мерки. Четири от тях ще бъдат избрани и ще бъдат изцяло разработени с помощта на Консултанти и подадени за финансиране към подходящите оперативни програми.

Проектът стартира на 31 декември 2008 година. Въз основа на анализ ще бъдат набелязани потенциалните общини. С информационна кампания през март 2009 година ще бъдат огласени критериите за набиране на проектни идеи.


    начало | за нас | карта на сайта